TARLA KİRA İHALESİ / İhale Kayıt No: 2017/03 / Tarih: 02.11.2017

 

T.C.

KONYA İLİ ALTINEKİN İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 
İ          L         A         N

 

  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle  ve özellikleri yazılı olan tarlalar 2886 S.K.nun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.

 

1-İdarenin

 

 

    a) Adı

ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) adresi

:Ölmez Mah. Belediye Meydanı ALTINEKİN

c) telefon ve faks numarası

:TEL 0332 631 22 42 FAKS 631 22 02

d) elektronik posta adresi (varsa)

:bilgi@altinekin.bel.tr

 

2-Kiraya verilecek Yerlerin

 

Sıra No:

Mahalle

Ada/Parsel
No
:

Dönüm
2500 m²
Miktarı
:

Dönüm
Bedeli

Geçici
Teminat

 

Kira Müddeti

Toplam
Bedel (TL)

1

Alatömek

13

22,74

250,00

170,55

1 Yıl

5.685,00

2

Yenikuyu

176/5

8,38

250,00

65,00

1 Yıl

2.095,00

3

Yenikuyu

175/6

7,61

250,00

60,00

1 Yıl

1.902,50

4

Hacınuman

410/1

13,53

250,00

105,00

1 Yıl

3.382,50

5

Hacınuman

411/1

33,51

250,00

255,00

1 Yıl

8.377,50

6

Hacınuman

412/1

9,80

250,00

75,00

1 Yıl

2.450,00

7

Hacınuman

422/1

9,87

150,00

45,00

2 Yıl

1.480,50

8

Hacınuman

432/8

24,91

150,00

115,00

2 Yıl

3.736,50

9

Hacınuman

467/30

31,90

150,00

145,00

2 Yıl

4.785,00

10

Sarnıç

2518

4,80

150,00

25,00

2 Yıl

720,00

11

Sarnıç

2519

7,20

150,00

35,00

2 Yıl

1.080,00

12

Sarnıç

1900

3,60

150,00

20,00

2 Yıl

540,00

13

Karakaya

101/58

11,83

150,00

55,00

2 Yıl

1.774,50

 

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Altınekin Belediye İhale Salonu

b) tarihi ve saati

: 02.11.2017 Perşembe Günü saat: 10:00

                   

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

     4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

     4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat kurmak için telefon ve faks numaraları

     4.1.2. Belediyeye borcu olmadığına dair belge

     4.1.3. Geçici Teminat makbuzu

     4.1.4. İhale şartnamesini tamamen okuyup kabul ettiğini gösterir belge.

5- İhale toplam bedel üzerinden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

6-İhale dokümanı Altınekin Belediye Başkanlığı Hesap işleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 

7- İhale bedeli KDV dahil olup, KDV oranı %18 dir.

8-İhaleye katılma belgeleri 02/11/2017 Perşembe Günü saat 10:00’a kadar Altınekin Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9-Geçici teminat tutarı: Yukarıda gösterilmiştir.

10- Ödeme zamanı ve usulü: İhale kendisinde kalan istekliden, ihale onay günü kira bedelinin yarısı peşin, kalan yarısı 30.04.2018 Tarihinde tahsil edilecektir. Kira bedelinin yarısı tahsil edildiğinden kesin teminat alınmayacaktır.

11-Kiraya verilecek sulu/sulanabilir tarlalar bir yıllığına, kıraç tarlalar ise iki yıllığına kiraya verilecektir. Kıraç tarlalar bir yıl nadas diğer yıl ekim yapılacak olup, bir yıllık kira bedeli alınacaktır.

 

                                                                                                                İDARE

                                                                                                          Muharrem DERE

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

    

 
BİZİ TAKİP EDİN