TARLA KİRA İHALESİ / İhale Kayıt No: 2016 / Tarih: 22.09.2016

 T.C.

KONYA İLİ ALTINEKİN İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
İ L A N
 
  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle  ve özellikleri yazılı olan tarlalar 2886 S.K.nun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
 
1-İdarenin
    a) Adı ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) adresi :Ölmez Mah. Belediye Meydanı ALTINEKİN
c) telefon ve faks numarası :TEL 0332 631 22 42 FAKS 631 22 02
d) elektronik posta adresi (varsa) :hilmicimen@altinekin.bel.tr
 
2-Kiraya verilecek Yerlerin
 
Sıra No: Mevkii Ada/Parsel
No: Dönüm
2500 m²
Miktarı: Dönüm 
Bedeli Geçici
Teminat
Durumu Toplam
Bedel
1 Ağıl 2 18.52 150,00 85,00 Sulu 2.778,00 
2 Ağıl 5 25.00 300,00 225,00 Sulu 7.500,00
3 Ağıl 6 21.71 150,00 100,00 Sulu 3.256,50
4 Ağıl 7 16.88 300,00 155,00 Sulu 5.064,00
5 Ağıl 8 18.88 300,00 170,00 Sulu 5.664,00
6 Ağıl 9 21.07 300,00 190,00 Sulu 6.321,00
7 Ağıl 10 18.46 300,00 170,00 Sulu 5.538,00
8 Ağıl 14 13.00 300,00 120,00 Sulu 3.900,00
9 Alatömek 1 15.02 150,00 70,00 Sulu 2.253,00
10 Alatömek 2 16.43 150,00 75,00 Sulu 2.464,50
11 Alatömek 4 10.60 150,00 50,00 Sulu 1.590,00
12 Alatömek 8 21.65 150,00 100,00 Sulu 3.247,50
13 Alatömek 9 11.13 150,00 50,00 Sulu 1.669,50
14 Alatömek 10 8.97 150,00 40,00 Sulu 1.345,50
15 Alatömek 11 18.41 150,00 85,00 Sulu 2.761,50
16 Alatömek 12 24.00 150,00 110,00 Sulu 3.600,00
17 Alatömek 13 22.74 150,00 105,00 Sulu 3.411,00
18 Yenioba 244/6 10.45 150,00 50,00 Sulu 1.567,50
19 Yenioba 244/11 7.84 150,00 35,00 Sulu 1.176,00
20 Hacınuman 113/10 44,64 150,00 200,00 Sulu 6.696,00
21 Borukkuyu 137/9 13,05 150,00 60,00 Sulu 1.957,50
22 Akçaşar 328 4,30 100,00 15,00 Kıraç 430,00
23 Akçaşar 329 5,60 100,00 20,00 Kıraç 560,00
24 Akçaşar 967 4,00 100,00 15,00 Kıraç 400,00
25 Hacınuman 130/35 27,64 100,00 85,00 Kıraç 2.764,00
26 Hacınuman 129/28 2,64 100,00 10,00 Kıraç 264,00
27 Hacınuman 130/24 30,36 100,00 95,00 Kıraç 3.036,00
28 Koçaş 108/25 20,48 100,00 65,00 Kıraç 2.048,00
29 Koçaş 108/16 3,51 100,00 10,00 Kıraç 351,00
30 Koçaş 14 8,62 100,00 25,00 Kıraç 862,00
31 Sarnıç 356 1,65 100,00 10,00 Kıraç 165,00
32 Sarnıç 2518 4,80 100,00 15,00 Kıraç 480,00
33 Sarnıç 2519 7,20 100,00 25,00 Kıraç 720,00
34 Sarnıç 1700 9,64 100,00 30,00 Kıraç 964,00
35 Sarnıç 1900 3,60 100,00 10,00 Kıraç 360,00
36 Topraklık 132/13 4,65 100,00 15,00 Kıraç 465,00
37 Koçyaka 287 8,00 100,00 25,00 Kıraç 800,00
38 Koçyaka 289 4,00 100,00 15,00 Kıraç 400,00
39 Koçyaka 233 8,00 100,00 25,00 Kıraç 800,00
 
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer : Altınekin Belediye İhale Salonu
b) tarihi ve saati : 22/09/2016 Perşembe Günü saat: 10:00 
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 
     4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
     4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat kurmak için telefon ve faks numaraları
     4.1.2. Belediyeye borcu olmadığına dair belge 
     4.1.3. Geçici Teminat makbuzu
     4.1.4. İhale şartnamesini tamamen okuyup kabul ettiğini gösterir belge.
5- İhale toplam bedel üzerinden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
6-İhale dokümanı Altınekin Belediye Başkanlığı Hesap işleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.  
7- İhale bedeli KDV dahil olup, KDV oranı %18 dir.
8-İhaleye katılma belgeleri: 22/09/2016 Perşembe Günü saat 10:00’a kadar Altınekin Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
9-Geçici teminat tutarı: Yukarıda gösterilmiştir.
10- Ödeme zamanı ve usulü: İhale kendisinde kalan istekliden, ihale onay günü kira bedelinin tamamı peşin olarak tahsil edilecektir. Peşin tahsilât yapıldığından kesin teminat alınmayacaktır.
11-Kiraya verilecek sulu/sulanabilir tarlalar bir yıllığına, kıraç tarlalar ise iki yıllığına kiraya verilecektir. Kıraç tarlalar bir yıl nadas diğer yıl ekim yapılacak olup,bir yıllık kira bedeli alınacaktır.
 
                                                                                                                İDARE
Muharrem DERE
  Belediye Başkanı
 
 
   
 
 
BİZİ TAKİP EDİN